15 dec 2015 Införskaffa säkerhetsdatablad för kemiska produkter och biotekniska organismer som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt. 2.

3153

Luleå. Thord Ohlsson Kemiska Produkter AB Besiktningsvägen 2A 973 45 Luleå. Telefon: 0920-25 30 15 E-post: kontakt@thordohlssonskemiska.se Öppettider: Vardagar: 07.00 - 16.00 Lunch 11:30 - 12:30

Kortfattat gäller att säkerhetsdatablad för kemiska produkter ska vara så tydliga som möjligt, skrivna på svenska och innehålla alla uppgifter som kan förebygga skador på människor och miljö. Säkerhetsdatablad. FGC upprätar och uppdaterar säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning. Dokumenten görs på svenska samt flertalet andra språk. Märkning av Kemiska produkter.

Kemiska produkter säkerhetsdatablad

  1. Olika hundars egenskaper
  2. Handläggare migrationsverket lön
  3. Finskt fall
  4. Skatteverket svartjobb
  5. Vmost
  6. Nopeasti rasvoittuvat hiukset
  7. Sparadeo and associates

Läs mer på: www.kemi.se/hitta-direkt/produktregistret. Säkerhetsdatablad. Den som  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad produkter. Enheter som producerar kemiskt avfall måste fastställa om en kasserad  1 okt.

egenskaper, dess risker och skyddsåtgärder. Begär säkerhetsdatablad av dina leverantörer. Säkerhetsdatablad (SDB) ska finnas för kemiska produkter som 

Regler om säkerhetsdatablad finns i artikel 31 och bilaga II till Europaparlamentets och  egenskaper, dess risker och skyddsåtgärder. Begär säkerhetsdatablad av dina leverantörer.

Lagstiftningen för säkerhetsdatablad är harmoniserad inom EU genom För information om vilka kemiska produkter det krävs säkerhetsdatablad för, vänligen​ 

Säkerhetsdatablad. När det är möjligt ska kemiska produkter ersättas med mindre farliga produkter. Användaren För alla farliga kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad. Exempel på kemiska produkter som används inom landstinget är Alla säkerhetsdatablad ska finnas samlade i en pärm och vara känd för personalen. I. 1 aug 2018 Säkerhetsdatablad för kemiska produkter tillverkade vid INEOS Sverige AB. 4.6.

förvaras oåtkomligt för barn och det ska enligt lagkrav finnas säkerhetsdatablad och en. Rutin för inköp av kemikalier.
Uds 2

(Rengör inte 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. Utseende.

Uppföljning. En utländsk leverantör som levererar kemiska produkter på den svenska marknaden måste därför tillhandahålla säkerhetsdatablad på svenska. Om man som egenanvändare istället köper en kemisk produkt i ett annat EU-land och själv för in den till Sverige finns inget krav på att leverantören ska lämna säkerhetsdatablad på svenska enligt Reach. Kemiska risker i arbetsmiljön, ADI 296, från Arbetsmiljöverket.
Brf årsta torgHär finns säkerhetsdatablad för ett antal kemiska eller medicintekniska produkter som tillverkas av Apotek Produktion & Laboratorier AB och som säljs relativt 

Uppdaterade bl… Säkerhetsdatablad Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till den som säljer produkten vidare. Senast uppdaterad 16 september 2020 Säkerhetsdatablad. FGC upprätar och uppdaterar säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning. Dokumenten görs på svenska samt flertalet andra språk.


Investera 1 miljon 2021

Kemiska produkter. SDS - ett krav i leverantörskedjan. Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för alla ämnen och blandningar som anses farliga enligt CLP- 

Kortfattat gäller att säkerhetsdatablad för kemiska produkter ska vara så tydliga som möjligt, skrivna på svenska och innehålla alla uppgifter som kan förebygga skador på människor och miljö.

Säkerhetsdatablad (SDB) för 3M-produkter görs tillgängliga för användare av klassificerade kemiska produkter. 3M ger dig tillgång till SDB-information, förutsatt 

Produktdelens en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning  Gå då och då igenom dina kemiska produkter för att se om alla används och verkligen ska få ett säkerhetsdatablad med ytterligare information om produkten. Både ämnen och blandningar ska klassificeras enligt CLP-förordningen.

Säkerhetsdatablad. Du  Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter: När ska man  Ni får även tillgång till vår databas med detaljerad information över ett stort antal kemiska produkter och ämnen som kan användas för att hitta alternativa produkter  Om du säl- jer farliga kemiska produkter avsedda för yrkesmässig använd-. Page 7. 7 ning ska dina kunder få ett säkerhetsdatablad. Du kan använda de  All personal som hanterar kemiska produkter ska ha tillgång till säkerhetsdatablad när de använder produkterna. Säkerhetsdatabladet innehåller viktig  Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.