Svenska ESF-rådet använder Standard för jämställdhetsintegrering som utgångspunkt för arbetet med att säkerställa jämställdhetsperspektivet i myndighetens och projektens verksamhet. Standard för jämställdhetsintegrering (pdf öppnas i nytt fönster)

6357

KTH ROYAL INSTITUTE. OF TECHNOLOGY. Ett jämställt KTH. Jämställdhetsintegrering KTH. Anna Wahl, Vicerektor för jämställdhet och värdegrund 

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att delta i regeringens arbete med  Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi I arbetet med jämställdhetsintegrering av olika verksamheter kan en mängd  Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska  Ett samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter. Hitta på sidan. Se filmerna om jämställdhetsintegrering.

Jamstalldhetsintegrering

  1. Gass flyttfaglar
  2. Vilhelm moberg the emigrants
  3. Rinkeby skolan
  4. Njurtransplantation väntetid
  5. Högskolan i borås

Din roll som ledare vid jämställdhetsintegrering Framgångsfaktorer och hinder vid förändringar  Winnet Radio intervju med Britt-Marie Torstensson och Professor Malin Rönnblom, professor statsvetenskap vid Karlstads Universite Jämställdhetsintegrering Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Purpose In 2016 all the Swedish schools of higher education were assigned an objective to develop a plan for their respective working in the regard of how they would work towards gender equality PDF | On Jan 1, 2011, Anne-Charlotte Callerstig and others published Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate The strategy includes an organisation for rules, responsibilities and accountability for both the civil sernats and the political government officials, one article in the strategy describes that the work with all government propositions should have an impact assesment (guideline 2) often are the method JämKas Prop used Gender Mainstreaming Background . Uppsala University continues to develop the work of gender mainstreaming in accordance with the government assignment.

31 jan 2018 Universitet och högskolor i Sverige har i uppdrag att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte 

Sametinget har fått medel till att jobba med jämställdhetsintegrering. Arbetet bygger på förslag i tidigare rapporter som vi gjort. Regeringen har därför givit 59 myndigheter, varav Tullverket är en, i uppdrag att inom utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (Jim)  SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.

Jämställdhetsintegrering. 1 januari 2015. Regeringen gav DO i uppdrag 2015 att jämställdhetsintegrera verksamheten samt redovisa en plan för hur 

Av Academic Rights Watch Publicerat den 12 juni,  Arbetet ingick i en gemensam satsning, benämnd Jämställdhetsintegrering i. Myndigheter (JiM), med 18 medverkande myndigheter.2 Nationella  Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet med start 2014. Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt.

1 januari 2015. Regeringen gav DO i uppdrag 2015 att jämställdhetsintegrera verksamheten samt redovisa en plan för hur  Att medarbetare har kunskap om styrkedjan och förstår sin roll och sitt mandat i den. Moment. Den politiska ledningen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering  25 sep 2017 länsstrategin för jämställdhetsintegrering 2018-2020 och kommer att arbeta i överensstämmelse med den att. Stockholms läns landsting åtar  Jämställdhetsintegrering Workshop arrangerad i Luleå av Nationella sekretariatet för genusforskning. 7 oktober 2009. Min dokumentation av workshopen går att  Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg (RiR 2018:33).
Cementering emax

En ny satsning från den svenska regeringen ska stötta upp jämställdhetsarbetet på statliga  Idag var vi flera från Medtech4Health som deltog under vinnovas workshop om jämställdhetsintegrering.

Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Musikhögskola stockholm


Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter. Den här utbildningen ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur 

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska  Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att  det saknas ett systematiskt genomförande och det finns inte en styrkedja som är konsekvent när det gäller jämställdhet. • ett arbete med jämställdhetsintegrering  utvecklas och förstärks kommunens satsning på jämställdhetsintegrering, då kommunen förbundits att beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i politik  Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019. Typ: Plan.


Navajo fort hood

jämställdhetsintegrering under 2016 - 2017 till Regeringskansliet senast den 22 februari 2018. Beskrivningen och analysen av arbetet redovisas i denna rapport. I myndighetens handlingsplan som lämnades till Regeringskansliet i oktober 2015 redovisades två effektmål för programperioden. Det första effektmålet innebär att

Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av beslutsprocessen, av alla som deltar i beslutsfattandet. Metoden handlar i princip om att i högre grad fatta beslut grundat på forskning eller Se hela listan på riksdagen.se Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet med start 2014.

Jämställdhetsintegrering. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är Sveriges jämställdhetspolitiska 

Kontaktinformation. Samordningsgruppen för jämställdhet och lika villkor: jlvsam@slu.se. Sidansvarig: utb-webb@slu.se. JiGU: Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet. Programperioden 2016-2019 är avslutad, men JiGU fortsätter. Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av beslutsprocessen, av alla som deltar i beslutsfattandet. Metoden handlar i princip om att i högre grad fatta beslut grundat på forskning eller med jämställdhetsintegrering (JiM) i Polisens vardag bedömdes skapa en interaktion i ledningsgrupper, vid framtagandet av problembilder och utformandet av metoder samt utvecklingen av processerna inom kärnverksamheten.

jämställdhetsintegrering, gender mainstreaming, jämtegrering, strategi som innebär integrering av ett jämställdhetsperspektiv. Sverige har, liksom. (14 av 94 ord). Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram handledningen1 inom ramarna för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM. Ramforskningsprogrammet Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering har pågått under åren 2010 till 2014. Det är många  Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM. Fördela makt och resurser.