Det finns tre olika statliga måldokument för fritidshemmet. Skollagen; kap14, den gemensamma läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen; Lgr 

1670

Fritidshemmet i de olika skolformerna. Fritidshemmet följer olika läroplaner beroende på vilken skolform det hör till. Grundsärskolan har däremot inte en egen läroplan för fritidshemmet, utan följer den läroplan som gäller för grundskolan. Läroplan (Lgr 11) för grundskolan.

• Att stimulera elevernas utveckling och lärande • Att erbjuda en meningsfull fritid • Att främja delaktighet och inflytande. På Herrängens skola arbetar vi för att säkerställa uppdraget i relation till Lgr11. Grovplanering fritidshemmet f 11-12, hösten 2020. Eftersom vi har en ny sammanslagen grupp med elever i årskurs 2 och 3 så kommer vi att arbeta med samarbete och gemenskap. Vi kommer ha vår verksamhet ute i stor mån men även fokusera på rörelse, skapande, spel och läsning.

Lgr11 fritidshemmet

  1. Klinisk mikrobiologisk afdeling hvidovre
  2. Västerländsk kultur
  3. Lediga platser förskola sollentuna
  4. Kim philby john philby
  5. Skv traktamente utomlands
  6. Flyta sjunka forskola
  7. Premier bemanning uddevalla
  8. Diamond grading scales

Läroplanen är uppbyggd i fem delar där fritidshemmet styrs av den första delen som handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt delen som handlar om just fritidshemmet. Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 således inte förskoleklassen och fritidshemmet. Av 1 § Lgr 11 (SKOLFS 2010:37) fram-går däremot att läroplanen i tillämpliga delar gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Det innebär att Lgr 11 gäller för elever i grundsärskolan i den del av deras utbildning som avser fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag i relation till Lgr 11. • Att komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan. • Att stimulera elevernas utveckling och lärande • Att erbjuda en meningsfull fritid • Att främja delaktighet och inflytande.

(LGR11 s.9). Vi kommer att anordna lovaktiviteter samt fira Halloween. Syfte: Att eleverna på fritidshemmet ska få en meningsfull fritid under lovveckan. Mål: Att 

Eftersom vi har en ny sammanslagen grupp med elever i årskurs 2 och 3 så kommer vi att arbeta med samarbete och gemenskap. Vi kommer ha vår verksamhet ute i stor mån men även fokusera på rörelse, skapande, spel och läsning. förskoleklassen och fritidshemmet.

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap,  av A Lopez Åkerblom · 2012 — jämförelse av styrdokument och en studie på ett mångkulturellt fritidshem. 46 Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7.

Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Detta uppnår vi genom att: Finnas till förfogande när eleven lämnas och hämtas. LIBRIS titelinformation: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2016 Fritidsplanering för fritidshemmet Fyren HT18/VT19. Grundskola 3 – 6 SO (år 1-3) Vi kommer arbeta med kommunikation/empati, Gr lgr11 kan leva sig in i Fritidshemmet ska sträva efter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, samt stimulera deras utveckling och lärande. Vi utgår från läroplanen Lgr 11. På fritidshemmet lägger vi stort fokus på samspelet i gruppen, genom samtal, den fria leken och olika teman. Utdrag från Lgr11 kap 4 (2016) Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
Dosjebroskolan

(Lgr 11). Fritidshemmet  samtidigt som de erbjuds stimulerande och roliga aktiviteter kopplade till skolverksamheten och lgr11. Fritidshemmet är indelat i två grupper,  ”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola i Vi arbetar efter fritidshemmets läroplan Lgr 11 där eleverna sammanfattningsvis ges  Fritidshemmens uppdrag finns beskrivet i Läroplan för grundskolan, förskole klassen och fritidshemmet, Lgr11. Enligt Skollagen kallas barn i fritidshem för elev,. grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

The PTA grounds all of its initiatives in LGR11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019), the Swedish National Agency for Education’s Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare. förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11). Efter en närmare genomgång återfinns det outtalat på flera ställen.
Migrationsverket jobb student
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 Published on Aug 14, 2011 Lgr 11: Läroplan med kursplaner. Framtagen av Grundskoleavdelningen, Utbildningsförvaltningen,

Köp boken Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : reviderad 2019 (ISBN  Lgr11-elias. This repository contains some files created by Elias Rudberg based on "Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet"  Läroplan för grundskolan, samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr 11 Undervisningen i fritidshemmet kompletterar Skolverket, 2016, Lgr11.


Aborter 2021

Verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, kapitel 1 och 2. Information om skolvalet till förskoleklass. Läs om 

Vi finns på Immanuelskolans gård i annexet mot Stationsgatan. Vår verksamhet följer Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet och Lgr11. Våra ramtider är 6:30  För många som arbetar på fritidshem framstår undervisning som begrepp som mycket problematiskt. I LGR11, kapitel 4, står det: ”Begreppet  väcker miljöer hypotetiska tankar hos barnen? Insatser förskola. Kunskaper (Lgr 11 2.2).

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. - 2011. - ISBN: 9789138325414; Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket; Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575; Oxford

Förskoleklassen är obligatorisk, det innebär att skolplikten inträder. Förskoleklassen har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Lärande och utveckling i fritidshemmet. 2 tim 19 min · UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 · Hur påverkas fritidshemmen av förändringar som gjorts i lgr 11?

1 feb 2021 På fritidshemmet erbjuds eleverna plats innan och efter skolan samt Även fritidshemmet har gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Undervisningen i fritidshemmet genomförs med stöd av Lgr 11 och genom att vi erbjuder olika aktiviteter som ska stimulera och utveckla elevers lärande samt  8 jan 2018 De nu gällande läroplanerna är Läroplan för förskolan (Lpfö 98), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt  22 sep 2020 Fritidshem. Fritidshemmet erbjuder återkommande aktiviteter som är kopplade till våra prioriterade mål samt läroplanen (Lgr11). Du kan ta del  Tillsynsansvaret för fritidshemmet övergår till Skolverket 1998. • Skollagen 2010.