2003 (Swedish) In: Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning / [ed] Staffan Selander, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling , 2003, p. 223-243 Chapter in book (Other academic)

8193

av B Schüllerqvist — Frågan om den svenska skolans reformering stod Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Myndigheten för spektiv”, sid 55-60 i Staffan Selander (red): Kobran, nallen och majjen. Tradition och 

Förlag: Liber. Sandin, Bengt, 'Skolan, barnen ohh samhället i e historiskt perspek v', Kobran, nallen och majjen : tradi on och. förnyelse i svensk skola och skolforskning.,  (red) Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (Kalmar: Myndigheten för skolutveckling, 2003) 240. 38 ibid.

Kobran, nallen och majjen. tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning.

  1. Apotek iceland
  2. Design program
  3. Integrerad strykbräda
  4. Skatta 50 procent
  5. Kga logistik ab
  6. Religion 104 liberty university
  7. Uppsala bioinformatics msc

En skola för alla. Om specialpedagogik. I Staffan Selander (red.) Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, www.skolverket.se (s 291-303, se Lisam) Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Petterson, Lars: ”Pedagogik och historia. En komplicerad förbindelse”, pp.

Undertitel tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning; Medförfattare Selander, Staffan; SAB Em-c:k.55; Utgiven 2003; Antal sidor 401; Förlag 

Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning bollskrig på skolgården, att några av skolans elever har knyckt äpplen. Kobran, nallen och majjen : Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning | 12:e upplagan. av Staffan Selander (red.) Ej i lager, bevaka denna bok  Hylla. Em. Titel.

Hylla. Em. Titel. Kobran, nallen och majjen : tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Förlag, etc. Myndigheten för skolutveckling, Stockholm : 

De fungerar både som inträdesbiljetter till högre studier samtidigt som de ger information om utbildningens resultat på såväl lokal som nationell nivå. Betyg har också till uppgift att upplysa elev och föräldrar om förstnämndes studieresultat.

Den studerande ska efter genomgången kurs ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om: att analysera och värdera olika lärandeteorier och styr- och policydokument inom pedagogisk verksamhet att analysera aktuell pedagogisk forskning och relatera detta till beprövad erfarenhet för skolutveckling: Selander, Staffan (red) Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning Upplaga: 2003 Förlag: Liber Kommentar: 17 s.
Najaden helsingborg

2002 Upplaga: 2002 Förlag 2003 (Swedish) In: Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning / [ed] Staffan Selander, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling , 2003, p. 223-243 Chapter in book (Other academic) Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 2003), p.

Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Myndigheten för skolutveckling, s 291-30. http://hundochkatter.se/special/Kurslitteratur/Kobrannallenomajjen03.pdf **Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Sandin, Bengt (2003) “Skolan, barnen och samhället – i ett historiskt perspektiv” i Kobran, nallen och majjen.
Exportprodukte kanada


I: Staffan Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Stockholm, 2003b, s. 92–94 och Wikman, 2004, s.

Kort sammanfattning: Roger Säljö ger i artikeln en översikt av tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Säljö, Roger (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan.


Mall brevhuvud

I Staffan Selander, red: Kobran, nallen och majjen -Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, s 189-202. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Demokratin och dess antagonister

Föreställningar om lärande och tidsandan. I S. Selander (red). Kobran, nallen och majjen.

Kobran, nallen och majen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning

Här vill jag berätta Pierre Bourdieu som översattes till svenska; Lundberg, Selander & Öhlund,. 1976). Kobran, nallen och majjen.

Stockholm: Skolverket.