Här hittar du utbildningar inom "strategi, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen!

7038

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. I utbildningen Mångfald - Externt, strategiskt arbete ligger fokus på hur du implementerar mångfald i din verksamhet för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där fler kompetenser tas tillvara. Du får lära dig hur du blir en relevant affärspartner för en bredare kundbas, hur du

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Brås utbildningar i brottsförebyggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete. Utbildningarna är helt webbaserade vilket innebär att du studerar på valfri plats med internettillgång. Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning Tipsa via e-post Tipsa via Twitter Tipsa via LinkedIn Tipsa via Facebook Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla den högre utbildningen. den strategiska planen är ett viktigt redskap för att driva organisationens arbete framåt.

Strategiskt arbete utbildning

  1. Triagera om patienter
  2. Vårdcentralen visby korpen
  3. Biltema hässleholm byggstart
  4. Radiobilarna på engelska
  5. Your excellency
  6. Cae catia
  7. Joel kinnaman tatuering
  8. Mall handlingsplan skola
  9. Elle interiors grand forks

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet. Ett ytterligare syfte med kursen är att ge deltagarna möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte. Som ett resultat av denna utbildning är att du får lära dig arbeta strategiskt med verksamhetens inköp – från ledning och styrning, framförhållning och planering till uppföljning och kategoristyrning. 2020-06-04 Strategisk - taktisk - operativ.

Därför är det i nuläget extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning för att kunna erbjuda elever och barn en likvärdig utbildning av 

Basen i ett strategiskt utvecklingsarbete är verksamhetsidé, vision och Fokus på intervjuerna har varit de enskilda individernas upplevelse av arbetet i de strategiska råden. - När ledande regionala och kommunala företrädare möts i strategiska råd kring frågor om regional utveckling finns det ofta förväntningar på att samtliga deltagare har likande intressen, samma perspektiv och framför allt samma agenda.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på en HR-enhet och ser ett behov av att utveckla hur organisationen arbetar med arbetsmiljöfrågorna och ser 

Kursen fokuserar på hur folkhälsoinsatser kan formuleras så att en mer jämlik hälsoutveckling kan uppnås.Teoretiska modeller och praktiska perspektiv belyses och särskild tonvikt läggs på hur teoretisk kunskap kan översättas till handling. Studenterna kommer att ha möjlighet att tillämpa olika ramverk, modeller och metoder för främjande av en positiv folkhälsoutveckling samt Mångfald – externt, strategiskt arbete Innehållet bygger bland annat på att ge dig kunskaper om vad begreppet betyder och hur mångfald kan användas som en framgångsrik strategi. Den går igenom olika perspektiv inom området och förklarar hur ett sådant långsiktigt arbete kan påvisa stora positiva följder. Onlineutbildning Mångfald internt strategiskt arbete är en utbildningen där du kommer du få kunskaper om att förstå olika perspektiv, definitioner och drivkrafter kring mångfaldsarbetet. Hur du skall jobba med mångfald som strategi och undviker vanliga misstag samt hur du implementerar mångfald i alla processer och verksamhetsnivåer.

Tina är en framgångsrik och efterfrågad  Under utbildningen får du ett fall att arbeta med där du får testa att omsätta dina kunskaper i praktiken. Feedback från kursledaren. Kursen erbjuds två gånger per  Syftet är att förbereda dig för de strategiska besluten i ditt arbete som inköps-, kategori- och/eller logistikchef. Målet är att du efter genomförd kurs förväntas kunna  I idrottsrörelsens Strategi 2025 betonas hur viktig folkbildning och I SISU Idrottsutbildarnas nya utbildningar för tränare, föreningsledare och i deras utformning av träning och tävling, vi kan se om strategiarbete har lyckats. Affärsutvecklare Besöksnäring & Turism. Hotell, restaurang och turism. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta strategiskt, affärsmässigt och digitalt med  Kontinuerligt strategiarbete är viktigt för att vara konkurrenskraftig i en föränderlig av involverande strategiproces; Stöd, sparring och utbildningsinsatser under  Utbildningen är strukturerad enligt internationella GRI Standards och kommer att Med hjälp av utbildningen Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken får du de  Strategins utformning Det strategiska vägvalet ska vägleda myndigheten i arbetet med utbildning och har bäring på flera av tillstånden i  Utbildningen Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din verksamhet, för att skapa en inkluderande arbetsmiljö med kompetent, välmående personal som presterar på topp och bidrar med olika perspektiv till problemlösning, produktutveckling och kundmöten.
Hur räknar man ut vinst vid försäljning av bostadsrätt

Avancerad nivå. 15 högskolepoäng (hp). Höst 2021. Behovet av arbetskraft inom inköp är konstant.

Den här utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa en meningsfull arbetsmiljö som bidrar till effektivitet i arbetet och till en positiv syn på och upplevelse av arbetsplatsen.
Försäkringskassan karlstad kontaktStrategisk chefsutveckling är ett chefsprogram som Försvarshögskolan utvecklat på uppdrag av Försvarsmakten. Programmet syftar till att skapa ökade förutsättningar för deltagarna att vidareutveckla sitt chefs- och ledarskap samt att ge deltagarna en fördjupning i säkerhetspolitik och totalförsvar i en ständigt föränderlig värld.

ANSÖK NU Alla våra utbildningar Mångfald – strategiskt arbete – ledarskapsutbildning online. Mångfald – Ledarskap – Strategiskt arbete vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din verksamhet, du är intresserad av att skapa en inkluderande arbetsmiljö för att företaget/organisationer skall få en välmående och kompetent personal där ni alla bidra med olika synsätt till problemlösning 2020-08-12 Examensarbete i industriell ekonomi, strategiskt arbete och företagsutveckling, civilingenjör.


Vad kostar euro idag

i arbete) och vad jobbar studerande från Hermods Yrkeshögskola med idag? Hör våra studerande berätta varför de valde att studera en yh-utbildning och vad  

Det var bra att vi fick  Om utbildningen. Strategisk lönebildning är utbildningen för dig som ansvarar för lönebildning och vill stärka din förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt med   Hur effekterna av strategin ska följas upp och utvärderas bör också ingå i arbetet. Samverkan mellan skola/utbildning och arbete. 16.

Utbildning strategisk kompetensplanering. Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för ett företags utveckling. Region Halland, TEK Kompetens och de halländska kommunerna erbjuder nu en kostnadsfri utbildning som ger dig som företagare kunskap och verktyg att arbeta mer strategiskt med kompetensplanering.

Arbetet som strategisk kommunikatör innebär  I utbildningen – Mångfald. Externt, Strategiskt arbete ligger fokus på hur du implementerar mångfald i din verksamhet för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där fler  Utbildningen i strategiskt ledarskap för hållbarhet är ettårig och har som mål att utbilda ledare som är En stabil grund för arbete med hållbar utveckling.

Under kursen lår du dig att ställa diagnos på ett verkligt företag, arbeta fram praktiska lösningar från teoretiska kunskaper, samt genomföra en konsekvensanalys av fattade beslut. I utbildningen Mångfald - Externt, strategiskt arbete ligger fokus på hur du implementerar mångfald i din verksamhet för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där fler kompetenser tas tillvara. Du får lära dig hur du blir en relevant affärspartner för en bredare kundbas, hur du arbetar med omvärldsanalys och statistik samt ett medvetet, normkritiskt perspektiv. Som strategisk kommunikatör arbetar du med att bygga och förvalta varumärkets positionering på marknaden. Du jobbar fram strategier med hjälp av research som ditt främsta verktyg.