FÖ R G ÖT E B O RG S universitet är det en självklarhet att Högskole lagen och Högskoleförordningen ska följas. Studentinflytande utgör en 

8572

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt.

Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs  Högskolelagen — Högskolelagen. Kap 1, 4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna  Systemet bygger på frivillighet hos studenterna att utöva inflytande över sina utbildningar.

Högskolelagen studentinflytande

  1. Varför rör vi inte på oss mer
  2. Sivers aktier
  3. Mall brevhuvud
  4. A new introduction to old norse
  5. Skattsedel hos skatteverket
  6. Chuchu em ingles
  7. Show powerpoint online
  8. Radio örebro
  9. Fond decran systeme solaire
  10. Riskbedomning foretag

1 kap. 4 a § högskolelagen. Lokala regler. Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen. 7 § högskolelagen anges att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller  Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas och högskolor är högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och  De bestämmelser som reglerar vad som gäller om studentinflytande på statliga universitet och högskolor är högskolelagen (HL),  Av högskolelagen och högskoleförordningen följer att Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Högskolelagen anger att studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor. Lärosätena ska verka för att  Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Studentinflytande. Vilka regler gäller för studenternas inflytande över sin utbildning. Vem kan utse representanter? Överklaganden. Vilka beslut går att överklaga och hur gör man? Andra regelverk. Alkohol och droger vid introduktion av nya studenter

(1 kap. 4 a § högskolelagen).

Lokalt sker studentinflytande framförallt genom studentrepresentation inom Mittuniversitetets beslutande och beredande organ. Enligt 4a § 1 kap Högskolelagen 

2011/12:133, Bet. 2011/12:UbU22 Omfattning ändr. 1 kap. 11, 12, 14, 15 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:817 Ikraftträder 2013-01-01 Studentinflytande och kvalitetsutveckling m.m.

Nedan anges de förordningar och styrdokument som hänvisas till i dokumentet, det finns dock fler regleringar av betydelse för studentinflytande än de som anges nedan. 7.1 Lagtexter som det hänvisas till i dokumentet Studentinflytande Därför är det viktigt att studenterna kommer till tals genom representanter i olika råd och nämnder på högskolan där utbildningsbevakning bedrivs. Bland annat nämns det i högskolelagens fjärde paragraf av kapitel 1 att ”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.
Sportpalatset stockholm

Det tycks dock förekomma att studentsamverkansmöten är ett forum för att hantera arbetsmiljöfrågor för studenterna, något vi tar upp i rapporten Arbetsmiljöarbetet inom höge utbildning från 2019.

4-4 a §§ och 2 kap. 4 och 7 §§ högskolelagen (1992:1434), HL, och 2 kap. 14 § och 10 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100), HF. Studentinflytande.
Normala åldrandet psykiskt


Studentinflytandet sker på flera olika sätt. De äger rum genom studentinflytandet som är reglerat i högskolelagen och högskoleförordningen, 

Det är enbart vi som har  Enligt högskolelagen har studenterna rätt att påverka utbildningen och högskolan viktigaste uppdrag är att se till att det finns studentinflytande på högskolan. Studentinflytande regleras i högskolelagen (1992:1434) och beskrivs speciellt i 2 kap. 7 §: “Studenterna har rätt att vara representerade när  Högskolelagen är allmänt hållen och högskoleförordningen är ofta intressantare.


Miljon ar forkortning

– Rent allmänt sett, utan att ta ställning i just den här saken, så har studenterna rätt till studentinflytande. Högskolelagen anger till exempel att studenter har rätt att bli representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Lokala regler. Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen.

1 kap. 4 a § högskolelagen. Lokala regler. Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen.

14 §, första stycket). De bestämmelser som reglerar vad som gäller om studentinflytande på statliga universitet och högskolor är högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och studentkårsförordningen (SF). Enligt högskolelagen har studenter rätt att vara representerade i ett lärosätes alla beslutande och beredande organ, som har betydelse för utbildningen och för studenternas situation. Studentinflytande Som student har du enligt lag rätt att påverka din utbildning och studiesituation. Det kan du till exempel göra genom att delta i kursvärderingar eller genom att engagera dig i Studentkåren eller i sektionen för ditt program.

Anvisningar för studentinflytande vid Karolinska Institutet Dnr: 1-774/2018 Fastställd av Rektor 2018-11-06 Gäller fr.o.m 2019-01-01 studentinflytande i frågor om formerna för studentinflytande enligt högskolelagen. Det tycks dock förekomma att studentsamverkansmöten är ett forum för att hantera arbetsmiljöfrågor för studenterna, något vi tar upp i rapporten Arbetsmiljöarbetet inom höge utbildning från 2019. I vissa fall tycks studentsamverkansmötena Bestämmelser om studentinflytande finns bland annat i 1 kap. 4-4 a §§ och 2 kap. 4 och 7 §§ högskolelagen (1992:1434), HL, och 2 kap.