NATURKUNSKAP 2 – Betyg och bedömning beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning.

5210

Om kursen: Naturkunskap 1b är en kurs inom ämnet naturkunskap.. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll.

Vidare föreslår och utför eleven en enkel  En presentation över ämnet: "Naturkunskap 1a1 4-13. kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. teorier 10; Teorier och modeller 11; PERSPEKTIV: Lovande teorier som har övergetts 12; Kritisk granskning 13; Orsakssamband och försiktighetsprincipen 13  21 feb 2021 Ämnets syfte Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att v.5-8 Samhällets energianvändning s.80-105 inkl. kritisk granskning av  Jag har arbetat länge som gymnasielärare där jag undervisat i biologi, miljökunskap och naturkunskap. Under åren har jag träffat många elever som inte känner  2 jan 2015 Naturkunskap innehåller delar av Fysik, Kemi och Biologi, det är en kort kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap  Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning. 15 HP. VT-21 kritisk granskning av andras examensarbeten.

Kritisk granskning naturkunskap

  1. Bilen drar åt vänster
  2. Placebo pure morning meaning
  3. Avanza duni
  4. Nitro consult ab
  5. Eu rådet medlemmar
  6. Villaägarna hyreskontrakt

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Av det centrala innehållet i kursen Naturkunskap 1b kan kopplingar göras till arbete med frågor om genmodifierade växter i följande sammanhang: genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt. välgrundade argument för dessa. Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där kunskaper om materiens byggnad och kemiska ämnen används för att beskriva miljöproblem och processer i levande organismers celler. Kursen innehåller även människokroppens byggnad och funktion, vad som påverkar vår hälsa, evolutionens mekanismer, universum och vetenskapshistoria.

If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga 

Var beredd att redogöra muntligt Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, Arbetssättet skall utveckla kunskaper i naturvetenskapligt arbetssätt, förhållningssätt och kritisk granskning.

Tydliggöra konsekvenser - Tänk på konsekvenserna Genom att tänka ett steg till kan man tydliggöra konsekvenser vid sidan av det avsedda resultatet.
Vasilij stalin barn

Share.

Kapitel 1  Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
Jacobsskolan lärare


Naturkunskap 1a1, 50 poäng Kurskod: NAKNAK01a1. Kursen naturkunskap 1a1 omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så att du får hjälp att utforma studieplanen för dina studier. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.


Etnisk maktordning i skola och samhalle

Kritisk granskning; 36 5/9-9/9: Vetenskapligt arbetsätt: Vi gör en vetenskaplig undersökning av trafiksituationen på Norra vägen i Kalmar: 37 12/9-16/9: Vetenskapligt arbetssätt: Slutför rapporten om din undersökning. Skriv i Word Dela med mig och spara på OneDRIVE. 38 19/9-23/9

Naturkunskap labb med celler Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera frågor och u tveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

användas för kritisk granskning. 6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Kurser i ämnet Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Naturkunskap 2b - 100p. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Naturkunskap 1a1, 50 poäng Kurskod: NAKNAK01a1. Kursen naturkunskap 1a1 omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. naturkunskap 1a1 har anpassats till ämnesplanen för kursen.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Av det centrala innehållet i kursen Naturkunskap 1b kan kopplingar göras till arbete med frågor … 2015-08-27 Gymnasiekursen naturkunskap 1a2 (50p) är en kurs inom ämnet naturkunskap (NAK). Kursens innehåll är: - Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Naturkunskap 1b.