27 jun 2017 Det första är sjuksköterskan Mona som arbetar heltid natt. Före 1 september är hennes ob-tillägg 6578 kronor i månaden. Efter 1 september 

6359

Nytt är att barn 1-13 år ska omfattas av omsorgen. Föräldrars Schablon för ersättning för omsorg på OB-tid ingår i ersättning till förskola och 

TILLÄMPNING. Med obekväm arbetstid avses arbetstid vilken regleras (OB -ersättning) i samband med att arbetstiden är förlagd till kväll,  1 jan 2018 6 Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid. Mom 1 Ob- ersättning. För nedan angiven ordinarie arbetstid och mertid erhålles  31 okt 2007 HTF-lönebilagan innehåller bl.a. regler om ersättning för obekväm arbetstid (ob- tillägg).

Ob ersättning 1

  1. Hur fort får man köra i ett gångfartsområde
  2. Ragunda karta
  3. Bild på var lungorna sitter

När betald ledighet läggs ut behåller arbetstagaren sin månadslön inklusive eventuella tillägg. Förläggs ledigheten till tid som berättigar till ob-tillägg ska även detta tillägg betalas. Grundprincipen är således att arbetstagaren även under betald ledighet får lön som om han eller hon hade arbetat. Ersättning i pengar OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra kollektivavtalen i branschen.

Se hela listan på finansforbundet.se

1. Kollektiv- avtal. 1 april 2017–31 mars 2020. Stål och Metall 1 Övertidsersättning.

§ 6 Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid Bilaga 1 Löneavtal Akademikerförbunden, Vision, Vårdförbundet

Förläggs ledigheten till tid som berättigar till ob-tillägg ska även detta tillägg betalas. Grundprincipen är således att arbetstagaren även under betald ledighet får lön som om han eller hon hade arbetat. Ersättning i pengar OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger.

OB. A – storhelg – 112,88.
Alice babs svend asmussen

2.7 Ersättning för obekväm arbetstid samt skift- och övertid. Ob-tillägg. Vid arbete som förlägges på   Tidig morgon, helg eller kväll – håll koll på när du har rätt till OB-ersättning. Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare måste arbeta under tidig morgon,   (AB, kap 4, §13). Ersättning vid tjänstgöring utanför ordinarie arbetstid.

OB. A – storhelg – 112,88. B – helg – 56,39.
Situations anpassat ledarskap
Ersättning är olika beroende på om övertiden räknas som enkel eller kvalificerad. Ersättning för enkel övertid För enkel övertid är ersättningen 180 procent av timlönen (månadslön för heltid dividerat med 165) för de timmar som ligger inom två timmar före och efter den ordinarie arbetstidens början eller slut.

61%. 65%. OB-tillägg, % -andel på grundlönen.


Jörgen johansson örebro

Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på

Syftet med rapporten är att ta reda på hur fördelningen av ob-ersättning och ob-tid. 2020-02-26 kl 08:46. Presskonferens 31/1 2020 1.1.1 Utdrag ur 6 och 7 §§ lagen om sjuklön (1991:1047) .. 62 1.1.2 .Timavlönade62 1.1.3 Månadsavlönade. 62 OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal har du rätt till OB-ersättning, även kallat OB-tillägg.

OB-tillägg. För er kunder som idag använder Korttidsarbete i SoftOne GO Lön så görs ingen reducering av OB-ersättningen. Om ni önskar en förändring 

För nedan angiven ordinarie arbetstid och mertid erhålles  31 okt 2007 HTF-lönebilagan innehåller bl.a.

Allmänt. 18 mom 2. OB-ersättning vid linjetrafik. 18 mom 3.