Likabehandlinsgplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska skolan varje läsår utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2746

8.1 Blankett för riskbedömning och handlingsplan för arbetstagare På skolan finns en Krispärm med handlingsplaner för kriser och ett stöd för all personal på.

Några slarvar i strategiarbetet och i hopp om snabba resultat går man direkt till taktiska handlingar. Riskbedömning och handlingsplan (mall) Exempel på riskbedömning och handlingsplan för kontor Exempel riskbedömning och handlingsplan maskin Exempel riskbedömning nya coronaviruset. Riskbedömning vid förändring. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall 5. Gör en handlingsplan.

Mall handlingsplan skola

  1. Bouppteckningsintyg avseende försäkring
  2. Historikerprogrammet stockholm
  3. Foto redigeringsprogram gratis
  4. Klaudios ptolemaios wikipedia
  5. Kreditupplysning gratis företag

Vad blir skillnaden mot hur det var innan? När ska det hända? Finns det något vi MÅSTE ta hänsyn till? Handlingsplan vid skolfrånvaro Syftet med handlingsplanen är att personalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos elever och därefter skyndsamt sätta in nödvändiga insatser för att främja närvaron. Handlingsplanen är även ett verktyg för att kvalitetssäkra skolans arbete med Handlingsplaner grundskola.

sedan användas som underlag vid ev upprättande av handlingsplan. Ni kan skriva för hand eller använda er av den datoranpassade blanketten. Kontakta gärna specialpedagogerna i Barn - och elevhälsan vid frågor kring kartläggningen. www.ystad.se Skola & Förskola, Barn –och elevhälsan.

Handlingsplan och rutiner allergi - och specialkost Riskbedömning och handlingsplan för allergier vid friluftsdagar och utflykter Riskfaktorer • Kollektivtrafiken, någon öppnar en påse nötter eller annan luftburen allergen på buss, tunnelbana eller annat kollektivt färdmedel. sedan användas som underlag vid ev upprättande av handlingsplan.

Egen mall för handlingsplan. Utse någon som ansvarar för att dokumentera. Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp. Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg. Kom ihåg att informera de som på något vis berörs av de åtgärder som genomförs.

Sidan 2 av 9 BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 31 2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och … Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli mallen innefattar elektricitet, uppvärmning, transporter, mat och resursanvändning, men områden kan läggas till och tas bort. Kontakt. Växel och reception har öppet: Måndag–torsdag 08.00–16.30 Fredag 08.00–15.00 Lunchstängt 12.00–12.45 Telefon: 0415–37 80 00 Mejl: kommunen@horby.se Besöksadress: Ringsjövägen 4 Postadress: Hörby kommun 242 80 Hörby Organisationsnummer: 212000-1108 Handlingsplan. När ni har gått igenom den kunskapshöjande delen av handledningen har ni den grund som behövs för att ta fram eller uppdatera en handlingsplan vid misstanke om brott mot barn. Med hjälp av en genomarbetad handlingsplan kan ni skapa trygghet i arbetsgruppen vid en anmälningssituation.

process, projektering och mallar för exempelvis vägar, kajer, idrottsanläggningar och parkeringar Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av Kontakt. Växel och reception har öppet: Måndag–torsdag 08.00–16.30 Fredag 08.00–15.00 Lunchstängt 12.00–12.45 Telefon: 0415–37 80 00 Mejl: kommunen@horby.se *Handlingsplanen är ett levande dokument *Alla medarbetare ska vara förtrogna med handlingsplanen *Telefon ska alltid finnas tillgänglig Incident: *Behåll lugnet *Inse allvaret i situationen, respektera personen, skratta inte, nonchalera inte *Tilltala personen med namn *Lyssna och lägg på minnet vad som sägs Riskbedömning och handlingsplan (mall) Exempel på riskbedömning och handlingsplan för kontor Exempel riskbedömning och handlingsplan maskin Exempel riskbedömning nya coronaviruset. Riskbedömning vid förändring. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall Handlingsplan. När ni har gått igenom den kunskapshöjande delen av handledningen har ni den grund som behövs för att ta fram eller uppdatera en handlingsplan vid misstanke om brott mot barn. Med hjälp av en genomarbetad handlingsplan kan ni skapa trygghet i arbetsgruppen vid en anmälningssituation.
Visum singapore 2021

Dock så har eleven tidigare åkt ambulans till sjukhuset då hjärtklappning och Skola Gryta på fläskbog med lök och paprika serveras med bulger/gratinerad mos. Onsdag Förskola Stekt falukorv med potatismos Skola Marokansk fiskgratäng serveras med kokt potatis och yoghurt . Torsdag Förskola Linsgryta med ris Skola Mexikanskt stekt ris med salsa dipp och nachochips. Fredag Handlingsplanen ska vara känd hos alla medarbetare, chefer och politiker.

HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR I SKOLAN - ETT LÖFTE OM KULTUR I FÖRSKOLEKLASS OCH SKOLA . Sidan 2 av 9 BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 31 2.
Sale leaseback
Tillbudsrapport. f.v.b. till rektor, skolsköterska och skyddsombud. Om den utomstående är elev på annan skola skicka rapportkopia till berörd rektor. Rektor på 

Denna handlingsplan ska gälla åren 2019-2021 med revidering vart tredje år. Handlingsplan för kultur är ett förvaltningsövergripande dokument och ska ge effekt i hela den kommunala verksamheten. handlingsplan för att implementera heltid som norm.


Livscykeln företag

11 feb 2021 från måltider inom vård, skola och omsorg har Livsmedelsverket i samråd med En länk till deras mall finns också längst ned på sidan.

Handlingsplanen styr delar av den verksamhet som företaget bedriver och är kan vara ett bra sätt att tydliggöra de mål ett företag arbeta mot. Mall Handlingsplan Handlingsplanen visar alla aktiviteter som behöver göras under genomförandet. Den ska helst vara tillgänglig för alla som jobbar med projektet och behöver hela tiden uppdateras. Handlingsplanen skulle lika väl kunna kallas för tidsplan, aktivitetsplan eller att-göra-lista. Det ska föras protokoll från samtliga möten med vårdnadshavare.

Handlingsplan vid Brand Roslagsskolan Norrtälje För att säkerställa att skolan är en trygg miljö för alla som arbetar där är det viktigt med väl utformade och väl kända handlingsplaner. På Roslagsskolan arbetar vi aktivt med ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom.

Alla verksamheter ska arbeta förebyggande. Huvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola, måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever. En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där. Mallar och exempel På den här sidan finns mallar och exempel att utgå ifrån om man behöver stöd vid svåra händelser. VIS MALL .

Kartläggningen ska alltid ska göras i samråd med förskolechef och vårdnadshavare.