Portföljen presenteras och motiveras av studenten för en bedömningsgrupp bestående av VFU-handledare, medstudent, VFU-kurslärare och skolledare. Examinationen av visningsportföljen kan ske vid en fysiskt träff på VFU-skolan eller annan lokal med flera studenter från närliggande skolor. Tid för examinationen kan eventuellt tas från

3360

VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. Infocenter hittar du på entréplan i Studenthuset samt via e-post: 

Portföljen presenteras och motiveras av studenten för en bedömningsgrupp bestående av VFU-handledare, medstudent, VFU-kurslärare och skolledare. Examinationen av visningsportföljen kan ske vid en fysiskt träff på VFU-skolan eller annan lokal med flera studenter från närliggande skolor. Tid för examinationen kan eventuellt tas från VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. VFU-schema Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör du på en förskola eller skola.

Vfu portfoljen

  1. Försäkringskassan skattejämkning
  2. Glömt deklarera
  3. Bjorn lagerfeld

Fylla i kvittens vid utlämning och inlämning. Hantera privat information. IT-avdelningen tar inte ansvar för privat information på läsplattan. Installation av  Välkommen till VFU-portföljen och VFU-portalen. Finalen för höstens SU Business Model Cup hölls digitalt fredagen den 3 december. Genom att skapa ett  Ansvara för information till studenter om hälsodeklaration inför VFU. dokumenterade, t.ex. i en pedagogisk portfölj och bedömas ha pedagogisk skicklighet.

I VFU-portföljen finns all dokumentation som rör den aktuella VFU-kursen t.ex kursplan, handledarbrev och VFU-rapport. Student och handledare tar gemensamt 

VFU-kursansvarig. Inom varje lärarprogram finns en utsedd VFU-kursansvarig (namn och kontaktuppgifter finns i VFU-portföljen).

VFU-portfölj. I VFU-portföljen ser du som student din placering och kontaktuppgifter till kommunen. Här dokumenterar du dina erfarenheter under din VFU och får respons från din VFU-handledare och din VFU-kurslärare. VFU-portfölj; F A Q. Här finner du svar på vanligt förekommande frågor om VFU.

Relaterade dokument Kategorier / Undervisning / VFU (verksamhetsförlagd utbildning) / VFU-portföljen 2.0 - Student VFU-portföljen portfoljvfu@mau.se VFU-portalen portalvfu@mau.se REGION SYD Högskolan i Halmstad Lunds universitet Malmö • Studenten följer ordinarie dokumentationsrutiner i VFU-portföljen så långt det är möjligt; • Krav på avklarad VFU-kurs för tillträde till kommande kurser frångås fram till och med att nästkommande VFU-kurs genomförts; • VFU-studenten kan få VFU-handledning av annan lärare/pedagog än utsedd, men Dokumentation i digital VFU-portfölj Samtliga uppgifter i VFU portföljen är obligatoriska. Senast 190503 kl. 23.59 ska VFU-portföljen lämnas in.

I VFU-portföljen ser du som student din placering och kontaktuppgifter till kommunen. Här dokumenterar du dina erfarenheter under din VFU och får respons från din VFU-handledare och din VFU-kurslärare. VFU-portfölj; F A Q portföljen Kontakta VFU-ansvarig på din VFU-plats om du vill byta placering inom kommunen I VFU-portalen meddela ditt lärosäte om eventuellt byte av placering till annan kommun samt meddela VFU-platsen om detta A-Ö i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Österåker Avbryta utbildningen - Uppgift 4 – Självvärdering lämnas till handledaren och läggs in i VFU portföljen senast 24/5. Reflektionsforum i VFU-portföljen om bedömning plus återkoppling. Reflektionen lämnas senast 27/5 och återkoppling ges senast 1/6 till gruppmedlemmarna.
Hörförståelse svenska prov

Här kan du söka kursen "Lärare och handledning" om du vill utbilda dig till handledare för våra studenter: Anmälan till höstens kurser "Lärare och handledning" och "Lärare och handledning II". Filmen om studentboken hittar du till vänster på sidan. se rubriken Filmer. VFU på Södertörns högskolas lärarutbildning bygger på en utvecklingsmodell som beskriver vägen från nybörjare i lärarrollen, till att slutligen bli professionell lärare. Modellen har vi sammanfattat i en matris med namnet ”Från nybörjare till professionell - professionsutvecklingsmatrisen”.

VFU-portföljen 2.0 för studenter.
Personaloptioner eller teckningsoptioner
VFU-portal ! Här kan du söka kursen "Lärare och handledning" om du vill utbilda dig till handledare för våra studenter: Anmälan till höstens kurser "Lärare och handledning" och "Lärare och handledning II". Filmen om studentboken hittar du till vänster på sidan. se rubriken Filmer.

se rubriken Filmer. VFU på Södertörns högskolas lärarutbildning bygger på en utvecklingsmodell som beskriver vägen från nybörjare i lärarrollen, till att slutligen bli professionell lärare. Modellen har vi sammanfattat i en matris med namnet ”Från nybörjare till professionell - professionsutvecklingsmatrisen”.


Tallkrogens skola trollskogen

Studiegång för studenter antagna ht2013. 6. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 7. VFU-portfölj. 7. Handlingsplan för VFU. 7. Handledning. 8. Trepartssamtal.

På så sätt kan studenten över tid se sina förmågor och styra sin egen professionsutveckling. I din VFU-portfölj formulerar du individuella mål för din egen professionsutveckling och dokumenterar, utvärderar och reflekterar över den egna lärprocessen. Ramavtal VFU 2019 ( .pdf 131 kB) Samverkansmodell ( .pdf 584 kB) Kontaktpersoner VFU enligt ramavtal VFU ( .xlsx 19 kB) Region Skånes handledarmodell ( .pdf 91 kB) Handledare - kompetensutvecklingsmodell Region Skåne ( .pdf 421 kB) Handledarutbildning ( .pdf 15 kB) Överenskommelse Region Skåne Malmö universitet ( .pdf 56 kB) Linnéuniversitetet Välkommen. Lärarutbildningsportalen; VFU-portalen för socionomstudenter Under din VFU-period kommer du ges möjlighet att ha dialog och nätverkande med andra VFU-studenter inom kommunen. VFU-placering.

VFU-koordinatorer; Studie- och yrkesvägledare; VFU-information. Allmän information; Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet; Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan; Ansökan om tillgodoräknande av VFU-kurs; Grundlärarprogrammet. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

/Simon Lundström & Stefan Berglund, IT&media.

VFU-schema -. Här kan du se ett eller flera VFU-scheman genom att välja lärosäte och program.