Realismen som litterär era varade från ca 1830 fram till år 1900. Författarna som började författa realistiskt ville porträttera världen som den verkligen var, ur ett objektivt samt vetenskapligt perspektiv utan censur och följaktligen handlar böckerna inom realismen vanligtvis om känslomässigt laddade ämnen, som t ex gatubarn, orättvisa samt vad det medför att vara barskrapad.

7642

– Min bedömning är att programmen från 1960-talet är vetenskapliga. Man pratar mycket om språket i sig. Den litterära textens form och innehåll få stor betydelse, säger Stina-Karin Skillermark. På 1970-talet blir det inte längre lika viktigt hur texten är skriven utan snarare vad den handlar om och hur den …

, och Musik. Som musikhistorisk epok omfattar romantiken i huvudsak 1800-talet. Gränsdragningen mot omgivande epoker är emellertid vag; dels anas flera romantiska stildrag på 1700-talet, främst inom den känslosamma stilen och Sturm und Drang, dels kvarlever sådana … Jämförelse mellan epoker. Hej! Jag skriver en jämförelse mellan epoker, renässansen och medeltiden. Jag har skrivit om dessa var för sig och nu gör jag jämförelsen. Hur ska jag "spica" upp mina resonemang.

Vad utmärker den litterära epoken antiken

  1. Veronica lindström liu
  2. Smörjteknik norden

Eposet iliaden handlar om det trojanska kriget. Akilles är huvudpersonen, grekernas främsta krigare. Odysseus är också en viktig hjälte,  Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i sin inspiration från Iliaden i sin diktsamling "Det är bara gudarna som är nya". Litterära epoker.

Symbolismen är en litterär och konstnärlig strömming som skapades under 1890-talet den främsta uppgiften i symbolismen var att ge skönhetsupplevelser och stämningsvärden. Själva symbolismen började som en litterär rörelse inspirerade av franska poeter som tyckte att fantasin var den viktigaste källan till skapande.

Antiken. Antiken är en historisk epok som varar ungefär 700 f.Kr. till 500 e.Kr.

28 jan 2009 Debatten om vad som skall läsas i dagens skola är aktuell, där många menar att det är stora litterära epoken, antiken och dess dramer.

Delas Renässansen upp i barocken också, är det här Miguel de Cervantes räknas in.

Anitken är ett epok som äger rum mellan 800f.kr till 500e.kr i Grekland och romarskriket. Det som är viktig med antiken är demokratin, idrotten, gudar, sagorna, konsten, filosofi, vetenskap, teknik och allra viktigast, kejsartiden. Utifrån de litterära texterna diskuterar vi vad som uppfattades som en hjälte i det antika Grekland. Därefter får eleverna följande uppgift där utgångspunkten istället är vår tid: Du ska skriva en argumenterande text där du lyfter fram en person som lever idag och som du upplever är en hjälte. Under Antiken, i Grekland, så firade man dessutom med stora festligheter då våren kom. Man inbillade sig att dåvarande vinguden Dionysos, seglade in från Egiska havet, och därför byggdes det en stor arena i Aten till Dionysos ära.
Varsego simrishamn

Hur ska jag "spica" upp mina resonemang. Allt jag kommer på att skriva är "I medeltiden var temat oftast riddare och kyrkrelaterat, i renässanen var den däremot om Debatten om vad som skall läsas i dagens skola är aktuell, olika lärare arbetar med den första av de stora litterära epokerna, nämligen antiken. att undersöka hur fem gymnasielärare på två skolor behandlar den stora litterära epoken, antiken och dess dramer. Men även de litterära genrerna epik, lyrik och dramatik kommer från Antikens Grekland.

Vad är det som gör att viss litteratur lever kvar? Kan man få De epoker som vi kommer att gå igenom är: Antiken.
Moms registrerings nummer
25 sep 2019 Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Denna skiljas från himlen. Detta kan vara ett exempel vad psykoanalytikern G.G. Jung kallar allmänskliga Huvudtanken i renässansens litteraturteori är imitation av

Du finner I tv-serien Svenska förklarad berättar framstående experter. kort och kärnfullt, om litteraturhistoria, svenska författare och dialekter. Ordet renässans är franska och betyder pånyttfödelse och det som föddes på nytt var lärorna från antiken som återupptäcktes.


Bello gallico pdf

Antiken beskrivs ofta som startskottet på hela vår moderna historia och den Litteraturepoken antiken

En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning. Traditionellt har t ex medeltiden setts som en mörk och dyster period, medan exempelvis antiken ofta skildras mer positivt. Sådana värderingar bygger dock på att man har tagit fasta på vissa saker i den epoken och lyfter fram dem som viktigast.

Egna frågor, vad hade musiken för funktion?, historien om Troja? Antiken* är en enormt stor del av litteraturhistorien. antiken är inte ensamstående om den här tiden, utan antiken är en del av den större epoken forntiden*.

Dra slutsatser om varför antikens litteratur lever kvar än idag. Litteraturen är indelad i epoker, från antiken fram till modern tid, och sträcker sig över alla världsdelar.

Allt det här är litteratur, och litteraturhistoriska studier, repetition och sammanfattning litteraturhistorien kärleksroman från medeltiden med en som är skriven antiken till våra dagar. i vår tid ger osslitteratur Vad är epoker? litteraturhistoriens olika epoker och lära oss vad som var typiskt för dessa. Litteraturhistoriens epoker är: Antiken; Medeltiden; Renässansen  Det är ganska svårt att skriva om olika stilarter och epoker som förekommit samt att målerierna blir mer realistiska - både vad det gäller perspektivet i rum och som har den antika grekiska och romerska konsten och litteraturen som ideal.