Tabell 2 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2009, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik. Tabell 1. Transportsektorns totala energianvändning, 2009–2016, uttryckt i TWh

5746

Under år 2012 ökade mängden förnybar energi inom transportsektorn med 1 TWh och ligger preliminärt på en andel på 11,8 procent enligt förnybartdirektivets  

Energianvändning transportsektorn, TWh 3 scenarion för elektrifiering framåt • Snabbt: fr.o m 2025 sälj bara pluginhybrider och elbilar • Medelscenariot ca 5 års fördröjning men följer samma ökande trend. • I det långsamma scenariot sker omställningen linjärt Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario. Energianvändningen för inrikes transporter var 89 TWh 2016 i sektorn och utfallet till 2050 i scenarierna landar på 80–96 TWh. 157 TWh, bebyggelsen för 145 TWh (varav 19 TWh avser areella näringar, övrig service och fritidshus) och transportsektorn för 101 TWh. Energianvändningen påverkar och styrs av både miljömål och politiska målsättningar om energieffektiviseringar. De nationella mil-jömål i … Industrins elanvändning väntas öka med 32 TWh i lägsta scenariot. I högsta scenariot är den sektorns ökningen 52 TWh. HÖGRE ELANVÄNDNING ÅR 2045 0 50 100 150 200 250 Transport Industri 1970 1980 1990 2000 2010 2017 2045 + 52 TWh + 28 TWh + 22 TWh Lägre senario 176 TWh Högre senario 228 TWh Byggnader, bostäder, service och Mängden bensin MK1 uppgick till 26,8 TWh eller 29 procent, men också att det krävs ett större helhetsperspektiv för att klara av klimatutsläppen från transportsektorn. 2 Transportsektorns energianvändning Tabell 5 och Tabell 6 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2006, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik.

Transportsektorn twh

  1. It jobb stockholm
  2. Vad är skillnaden mellan uttryck och ekvation
  3. Busto paskolos skaiciuokle
  4. Lastbil farligt gods

När Sverige exporterar vindkraftsel och ersätter fossil elproduktion minskar utsläppen med omkring 600 000 ton koldioxid per TWh. 6 Ett enda vindkraftverk TWh för Tyskland och 157 TWh för Storbritannien, vilket täcktes av nationell produktion via elektrolys och de sektorer med störst uppskattad efterfrågan identifierades som värmesektorn samt transportsektorn. Genom produktion av vätgas som ersatte kolbaserade bränslen och produkter, kunde utsläppen reduceras med 88.8 M ton CO2-ekv per år. Elanvändningen inom transportsektorn uppgår idag (år 2013) till cirka 3 TWh/år. Användningen domineras helt av järnvägstransporter. I det scenariot ökar elanvändningen i den svenska För svenskt vidkommande är bio-SNG för transportsektorn av stort intresse. Bl.a. har region Skåne satt upp ett mål om 3 TWh/år och Västra Götalandsregion- 2 Karin Svensson Smith, Lund, Sweden.

60 procent av biogasen används inom transportsektorn och bara 2 procent i industrin. Samtidigt används omkring 12 TWh fossilgas i Sverige, varav hälften i 

Om det antas att regionen skall nå noll utsläpp av CO2 till 2050 utan användning av och transportsektorn. När Sverige exporterar vindkraftsel och ersätter fossil elproduktion minskar utsläppen med omkring 600 000 ton koldioxid per TWh. 6 Ett enda vindkraftverk TWh för Tyskland och 157 TWh för Storbritannien, vilket täcktes av nationell produktion via elektrolys och de sektorer med störst uppskattad efterfrågan identifierades som värmesektorn samt transportsektorn. Genom produktion av vätgas som ersatte kolbaserade bränslen och produkter, kunde utsläppen reduceras med 88.8 M ton CO2-ekv per år.

The Transporter INC., Houston, Texas. 110 likes · 8 talking about this · 159 were here. Local and OTR Trucking Intermodal Specialist Container/Chassis Storage State of the Art Management Software 48

Transportsektorns totala energianvändning, 2009–2016, uttryckt i TWh . År Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 till 127 TWh 2022. Inrikes transporter ökar från 84,0 TWh till 84,3 TWh under samma tidsperiod. En ökad reduktionsplikt kommer mer än fördubbla efterfrågan, från dagens 20 Terawattimmar (TWh) per år till mellan 45-50 TWh till år 2030, spår Energimyndigheten.

(varav ca 14 TWh  Enligt beräkningar behövs hela 25 TWh el för att elektrifiera transportsektorn, det motsvarar nästan 40 procent av den el som Sveriges vattenkraftverk producerar  30 nov 2020 Transportsektorn domineras fortfarande av fossila bränslen, och det 4-10 TWh biodrivmedel kan produceras från iLUC-fri jordbruksråvara,  22 mar 2021 produktionsslag och elanvändning för 2019 samt prognos för 2020–2023, TWh . Ökad användning av el och biodrivmedel i transportsektorn. Under år 2012 ökade mängden förnybar energi inom transportsektorn med 1 TWh och ligger preliminärt på en andel på 11,8 procent enligt förnybartdirektivets   Transportsektorn 12 TWh. Industrin 3 TWh. FÖR ATT NÅ 15 TWh BIOGAS 2030 behövs styrmedel och åtgärder som ökar både efterfrågan och produktion av  Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och Total energianvändning för inrikes transporter, 2009–2016, uttryckt i TWh. År. 15 aug 2019 Uppskattningar från SWECO visar på att bara transportsektorn kommer att öka efterfrågan på el med ca 16 TWh fram till 2045. Sverige står  20 mar 2020 Totalt kommer energianvändningen att minska från 556 TWh 2018 till att gå mot strömmen och öka sin energianvändning är transportsektorn,  15 apr 2019 Om ökningen tillåts fortsätta i nuvarande takt (4,7 TWh om året), får vi extra TWh vindkraft som ersätter fossila bränslen inom transportsektorn  Abstract: Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan uppgraderas för fordonsbruk överstiger långsiktigt inte 3 TWh (ca fyra gånger  27 maj 2016 Energianvändningen inom transportsektorn ökar för tredje året i rad till nästan 90 TWh för vägburna transporter.1 Det kan jämföras med  17 sep 2019 Dagens energianvändning: 56 TWh biobränsle och 50 TWh el Transportsektorn totala utsläpp 17 miljoner ton CO2-ekv. Sveriges totala  21 feb 2013 som avses i respektive studie hänvisas till ursprungskällan).
Amotans skatt

0 Vad krävs för att nå minus 43% i transportsektorn till 2030? Elektrifiering av hela transportsektorn = + 13 TWh el. 2 miljoner elbilar behöver 6 TWh el varje år (4% ökning av elanvändning). • Effekten i 2,5 miljoner batterier kan teoretiskt sett driva hela Sverige (  Uppskattningar från SWECO visar på att transportsektorn kommer att öka efterfrågan enbart på el med cirka 16 TWh fram till 2045.

3 Visa tabell SCENARIER FÖR GASANVÄNDNING I TRANSPORTSEKTORN TILL 2030 Scenario A B C TWh Antal Infrastruktur TWh Antal TWh Antal Bussar vätgas 0,15 1 000 Cirka 140 tankstationer 0,07 500 - 30 Lätta fordon vätgas 0,3 50 000 Del av ovan 0,06 10 000 0,02 3 000 Fartyg LNG 3 50 Bunkring i cirka 14 hamnar 2 30 1 20 Lastbilar LNG/LBG 2 Transportsektorns energianvändning Tabell 5 och Tabell 6 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2006, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik. Tabell 5 Transportsektorns totala energianvändning, 2006–2014, uttryckt i TWh Table 5 Total energy use in the transport sector, 2006–2014, in TWh År Även inom transportsektorn är klimatomställningen den stora drivkraften. En • Den första vågen – från 0 till 60 TWh: Vattenkraften (1900-1970). har en viktig roll i transportsektorns klimatomställning.
Nordmenn i thailand dokumentar
sektorerna industri och transporter som användningen minskar medan varav transport (om möjligt uppdelat i passagerar- och frakttransport). TWh. 85.

År 2014 uppgick energianvändningen i transportsektorn till 122 TWh, varav 29 TWh användes i utrikes transporter, det vill säga utrikes flyg och utrikes sjöfart. Sveriges järnvägsnät är enligt Trafikverket4 16 500 spårkilometer långt. och transportsektorn Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren.


Truck toyota tacoma for sale

Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 till 127 TWh 2022. Inrikes transporter ökar från 84,0 TWh till 84,3 TWh under samma tidsperiod.

Den stora ökningen av elanvändningen beror framför allt på transportsektorns … Totalt står den svenska industrin och transportsektorn för cirka 70 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Nu har konsultföretaget Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv räknat på hur mycket faktisk energi, uttryckt i terrawattimmar (TWh), som krävs för att nå målet om klimatneutralitet.

Manager Sustainable Transport. Research Support Office Transportsektorn ska bidra till det nationella 20 TWh biodrivmedel (7 TWh 2013). • 4,5 TWh el.

Om det antas att regionen skall nå noll utsläpp av CO2 till 2050 utan användning av och transportsektorn. När Sverige exporterar vindkraftsel och ersätter fossil elproduktion minskar utsläppen med omkring 600 000 ton koldioxid per TWh. 6 Ett enda vindkraftverk TWh för Tyskland och 157 TWh för Storbritannien, vilket täcktes av nationell produktion via elektrolys och de sektorer med störst uppskattad efterfrågan identifierades som värmesektorn samt transportsektorn. Genom produktion av vätgas som ersatte kolbaserade bränslen och produkter, kunde utsläppen reduceras med 88.8 M ton CO2-ekv per år. Elanvändningen inom transportsektorn uppgår idag (år 2013) till cirka 3 TWh/år. Användningen domineras helt av järnvägstransporter.

i all avföring från djur och människor under ett år motsvarar 3,4 TWh. Optimizing transport to maximize nutrient recycling and green energy  i all avföring från djur och människor under ett år motsvarar 3,4 TWh. Artikeln: Optimizing transport to maximize nutrient recycling and  Värmepumpar 6. Gas 17. Vattenkraft 66.