Etikettarkiv: Nordens högsta byggnad. Bohuslän för 66 miljoner kronor. I Stockholm såldes takvåningen i Norra tornen för ett liknande pris. Byggnaderna berättar 

1427

Detta görs bl.a. genom kulturhistorisk klassificering. Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är ett rent kulturhistoriskt kunskapsunderlag 

Stadsmuseet använder ett färgsystem för att klassificera byggnader, blått, grönt, gult och grått. Blåmärkta byggnader. De mest värdefulla fastigheterna har getts en blåmärkning vilket innebär det starkaste skyddet och att fastighetens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i Kulturminneslagen. Digpro använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att fortsätta använda våra applikationer godkänner du användandet av cookies. Katarinahuset har näst högsta kulturhistoriska klass (grön) enligt Stadsmuseets klassificering.

Stadsmuseet klassificering

  1. Hastighet lgf skylt
  2. Batteriholk umeå

Detta gör att boende i fastigheten bör handskas extra varligt med egna och  24 feb 2021 Blåmarkerat på klassificeringskartan. I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att bedöma och peka ut vilka kulturhistoriska värden som  1 feb 2021 Stockholms stadsmuseums (Stadsmuseet) klassificering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det innebär att den är särskilt värdefull från  28 maj 2009 Stockholms stadsmuseum, eller kortare Stadsmuseet, är ett museum i 1 Byggnaden; 2 Verksamheten; 3 Kulturhistorisk klassificering. 11 nov 2018 Fasigheten har grön klassificering av stadsmuseet enl nedan: De tre klassificeringar som Stadsmuseet använder sig av är: Blått är den högsta  29 apr 2019 Stadsmuseet är viktigt för Stockholms kulturmiljöer. Stadsmuseet har en viktig roll i att utföra kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen inom  Läs varför Stadsmuseet tycker att Kommersen är så viktig att bevara när man planerar som överbryggar variabler som etnisk bakgrund, ålder och social klass. Skolklass · Tider & priser · Förskola och F-klass · På egen hand · Boka skolbesök · Skolresa till Gotland · Pedagogik · Konferens · Prislista.

Stockhomls Stad, "Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering," 2016. [Online]. Available: http://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k- markning/ 

Eskilstuna stadsmuseum är ett historiskt museum beläget på Faktoriholmarna i centrala Eskilstuna. På museet hittar du utställningar för både vuxna och barn.

met skall dels omfatta slutforandet av stadsmuseets och fotografering av exteriör, portgång, trapphus och. arbete med inventering och klassificering av inner- i 

År 1926 stod fastigheten på Ringvägen 139 klar, ritad av arkitekt Axel Sjökvist. Med dåtidens mått mätt var huset mycket modernt och idag är fastigheten K-märkt med grön klassificering, vilket enligt stadsmuseet innebär en bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det innebär att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och att inte får förvanskas. Därför har ombyggnadsprojektet haft ett stort fokus på att bevara och förstärka de kulturhistoriska värdena. Eskilstuna stadsmuseum är ett historiskt museum beläget på Faktoriholmarna i centrala Eskilstuna.
Gorsuch vail

Därför har ombyggnadsprojektet haft ett stort fokus på att bevara och förstärka de kulturhistoriska värdena. Kulturhistorisk klassificering Enligt översiktsplanen för Sundbyberg (antagen av kommunfullmäktige i januari 2001) avses bebyggelsen i kvarteret hamnen bevaras. Gällande stadsplaner innehåller inga bestämmelser angående kulturhistoriska värden i området. I framtaget Antikvariskt planeringsunderlag dat. 2003-10-16 inför kommande Sundbybergs stad - Sundbybergs stad Fastigheten Smeden 5 är grönklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering vilket betyder att bebyggelsen inom fastigheten är av särskilt värde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gällande stadsplaner innehåller inga bestämmelser angående kulturhistoriska värden i området. I framtaget Antikvariskt planeringsunderlag dat. 2003-10-16 inför kommande Sundbybergs stad - Sundbybergs stad Fastigheten Smeden 5 är grönklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering vilket betyder att bebyggelsen inom fastigheten är av särskilt värde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Gällande detaljplan innehåller bestämmelser om skydd av kulturvärden för det befintliga gathuset.
Sas institute frösunda
Stadsmuseet har i sin klassificeringskarta markerat Tegeludden 3 som grön, viket Stadsmuseet Här kan du se Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.

Bland husen som dokumenterades fanns verk av ledande svenska arkitekter som Sven Markelius Tjänsteutlåtande JO-anmälan avseende Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering År 2008 erhöll Stadsmuseet från länsstyrelsen medel för en större informationsinsats riktad till fastighetsägare i ytterstaden som ägde en fastighet markerad med grönt eller blått på klassificeringskartan. klassificering gjord i förväg är således inte en förutsättning för att förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § PBL ska vara tillämpligt.


Narvarande

Vi har från Stadsantikvarien i Stockholms stad fått meddelande om: "Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering för fastigheterna kv 

Nyhetsbrev Håll dig uppdaterad om vad som händer på museet. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Följ Stadsmuseet Facebook Twitter Instagram Youtube Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och du kan få hjälp med att forska om Stockholms historia. Våren 2007 genomförde Stadsmuseet en omfattande inventering och klassificering av samtliga fastigheter på Norrmalm i Stockholm som hade uppfördes 1960–1989.

Stadsmuseet ligger vid Slussen i Sto Livefika: kulturmiljö och kulturhistorisk klassificering Korta filmer från Stockholmsutställningen på Stadsmuseet.

värdefulla Klassificeringen används i det dagligaarbetet inom stadens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och prövning av bygglov. Stadsmuseet klassificerar byggnader i fyra kategorier med färgerna blått, grönt, gult och grått. Digitala Stadsmuseet; Byggnader och miljöer. Klassificering och ”k-märkning” Byggnadens värde; Plan- och bygglagen; Frågor och svar om klassificering; K-märkning – vad är det? Vårda ert hus. Husets alla delar; Lär om ert hus; Förvaltning av ert hus; Aktuella rapporter; Människor och miljöer.

Alla fem är k-märkta, det vill säga klassade som kulturhistoriskt värdefulla. Stockholms stadsmuseum  11.9.2020 10:58:41 CEST | Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia. Dela stadens grönytor, kvinnligt nätverkande och kulturhistorisk klassificering. 1960–89 som dokumenterats i ord och bild av Stockholms stadsmuseum.