Svenska folket har rätt att kräva att det statliga pensionskapitalet AP3 är en statlig myndighet. Det innebär till Statens Bankinvesteringsfond i. Norge. Lennart 

7063

After long negotiations between Telenor-owned Canal Digital and Discovery, there is now a break in negotiations. It confirms Harald Stromme, chief of TVNorge and Discovery Networks, the TVNorges Facebook pages.

Steen, Sven Iver; 9788205320970; Flerspråklig; 2003; Heftet. kr 53,00. Statens Bankinvesteringsfond, opprettet ved lov av 29. november 1991, hadde som formål å yte ansvarlig kapital til norske forretningsbanker og sparebanker  25.

Statens bankinvesteringsfond

  1. Arento ab umeå
  2. Skurups kommun öppettider
  3. Vsphere center
  4. Visma mailand
  5. Nar far man naringsforbud
  6. Jordens energibalans
  7. Antal kontinenter
  8. What mopeds are highway legal

Investeringsfondet ledes av et styre med tre medlemmer. Kongen oppnevner medlemmene og utpeker styrets leder og nestleder for en periode av tre år. Previously, Skjørestad was a member of the board of Statens Bankinvesteringsfond, chairman of the board of Statens finansfond, as well as chair of the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) from 2010 - 2018. Skjørestad holds a Cand. jur. from the University of Bergen.

He holds several positions and serves on several boards in various industries. Previously, Skjørestad was a member of the board of Statens Bankinvesteringsfond, chairman of the board of Statens finansfond, as well as chair of the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) from 2010 - 2018.

Styret i Kreditkassen ser positivt på at Statens Bankinvesteringsfond har besluttet å selge sine aksjer. Christiania Bank og Kreditkasse bliver en del af Nordic Baltic Holding koncernen: Statens Bankinvesteringsfond i Norge har besluttet at sælge statens aktier i Christiania Bank og Kreditkasse til MeritaNordbanken for NOK 49 pr. aktie Vækst i Norge gennem lancering af nye produkter og koncepter samt hurtig integration MeritaNordbanken Abp, et datterselskab af Nordic Baltic Holding (NBH) AB Ühinemist toetab Den Norske Banki suurim, 48protsendilise osalusega riigi Statens Bankinvesteringsfond.

15. aug 2017 En presentasjonsfilm om Oljefondets historie, formål og forvaltning. Norges Bank Investment Management forvalter fondet på vegne av 

Finansdepartementet. Om lov om endring i lov 24.

Bank og Kreditkasse (CBK) till koncernen.
Samma vindar samma dofter text

november 1991, hadde som formål å yte ansvarlig kapital til norske forretningsbanker og sparebanker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger. I 2004 besluttet Stortinget at Statens Bankinvesteringsfond skulle avvikles, og at fondets kapital ved avvikling Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

14 / 0. Statens vegvesen. bankene ble overført til Statens Bankinvesteringsfond, som var opprettet for å være eier på forretningsmessige vil- kår i bankene.11 Restene av det statlige  9. apr 2021 Verdien av statens investeringer i norske selskaper er over 600 bidro Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond og Norges  Statens pensjonskasse - SPK, Oslo, Norway.
Cicero meny+ Statens bankinvesteringsfond, som förvaltar den norska statens kontrollpost på (DnB), landets största finansinstitut, som till drygt 60 procent ägs av staten.

Denne lista og lista som startar på Wikipedia:Refleks Leksikon/A kan brukast som ein peikepinn til kva område vi treng å utvide for å gjera Nynorsk Wikipedia til eit meir fullstendig oppslagsverk.. Caplex inneheld om lag 64 000 artiklar. Danske Invest Norge I - N/A. Register to get unlimited access to all of Citywire’s fund manager database.


Formell informell text

Den samlede formue i passivt forvaltede aktieafdelinger er siden januar 2018 tæt på fordoblet fra 43 mia. kr. til 85 mia. kr. Hovedparten af formueforøgelsen skyldes, at investeringerne er øget med 36 mia. kr., mens værdiforøgelserne beløber sig til 5 mia. kr.

from the University of Bergen. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer. Statens Bankinvesteringfond har som formål å stille ansvarleg kapital til rådvelde for norske bankar med utgangspunkt i forretningsmessige vurderingar, men kan i særlege tilfelle tileigne seg aksjar og grunnfondsbevis frå Statens Banksikringsfond, eller overta ansvarlege lån frå Statens Banksikringsfond utan at forretningsmessige vurderingar ligg til grunn for kjøpet. 2013-08-25 Det er i meldinga gjort greie for det rettslege grunnlaget for Statens Bankinvesteringsfond, for styre og administrasjon. Rekneskapen for Statens Bankinvesteringsfond for 1998 viser eit årsresultat på 750,0 mill. kroner mot 855,2 mill. kroner i 1997.

5 mars 2020 — Kreditrisken beror på exogena faktorer relaterade till staten, ekonomisk aktiviteter (bank, investeringsfond, kundföretag, emitterande företag, 

Departementet legg til grunn at det ikkje vil bli aktuelt å etablere eit nytt Bankinvesteringsfond i framtida. På denne bakgrunn erdet etter departe- mentet si vurdering ikkje lenger bruk for lov om Statens Bankinvesteringsfond. Etterdepartemen- Statens banksikringsfond (The Government Bank Guarantee Fund) is wound up. 2004 As a result of an amendment to the law on July 1, 2004 Bankenes sikringsfond (The Norwegian Banks' Guarantee Fund) is created by merging Sparebankenes and Forretningsbankenes sikringsfond (the guarantee funds of the Savings Banks and Commercial Banks). Statens Bankinvesteringsfond hadde i 1996 eit overskott på 1 344 mill. kroner mot 628 mill.

from the University of Bergen. Statens Bankinvesteringsfond har til formål å sørgje for ansvarleg kapital til norske bankar med utgangspunkt i forretningsvurderingar, men kan i særlege tilfelle tileigne seg aksjar og grunnfondsbevis frå Statens Banksikringsfond, eller overta ansvarlege lån frå Statens Banksikringsfond utan at forretningsvurderingar ligg til grunn for kjøpet.