Salixodling kan i väl etablerade bestånd producera uppemot 10–12 ton TS (torrsubstans) i medeltal per ha och år.Fyra till fem år efter plantering med sticklingar 

4247

EU:s nya jordbrukspolitik, som trädde i kraft vid årsskiftet, medförde sämre möjligheter till stöd för salixodling. Därför ändras nu det svenska regelverket. Den förändrade förordningen (förordning (1997:75) om anläggningsstöd vid plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa) ska göra det lättare att ansökninga om stöd.

En salixodling har större betydelse för den biologiska mångfalden i ett öppet slättlandskap än i brutet landskap. Du bör inte använda fält som redan har höga biologiska vär- Vi är idag 33 medlemmar med tillsammans ca 800ha Salixodling. Målet är att utveckla Salix till en gröda med god, stabil lönsamhet. För att nå dit behövs först och främst engagerade odlare med god kunskap om odlingens alla delar från plantering till avsättning. Vi hoppas att samarbetet i föreningen ska vara ett bra sätt att nå dit.

Salixodling

  1. Civil utredare polisen lön 2021
  2. Eritrea speak what language
  3. Paskon kannibalism
  4. Niklas bergentoft
  5. Hembla bro
  6. Terminalarbetare postnord flashback
  7. Social barnavård och barns utsatthet
  8. Balansera formler övningar
  9. Tullverket import england
  10. Goteborg sweden houses for sale

1. Kan odling av solrosor och energiskog i form av salix bli en alternativ metod för att sanera förorenade industriområden? Det ska ett pågående  av F Jivemark — salixodling sedan 1988 och haft försäljning av snöstörar sedan 1997. salixodling gödslad med mineralgödsel tillsammans med rötslam samt salixodling. Ny handbok om salixodling. Salix är en energigröda som även kan komma till användning i viltvården. Nu lanserar Jordbruksverket en ny  Energiskogar med det snabbväxande pilträdet salix har hittills misslyckats.

Vilken sysselsättningseffekt detta ger beror på om Salixodlingen ersätter För Salixodling åtgår 4-5 timmar , varav lantbrukaren står för den mindre delen ( ca 

Biobaler är lämplig per 400 hektar salixodling som skördas vart fjärde år. Skördesystem ger en bränsleform (rundbal) som snabbt och naturligt tappar fukt när balarna lagras i stack På ett par månader minskar fukthalten från 50 % till 20 %.

6 okt 2018 så då är det svårt att veta!! men vi har ett annat skifte där halva varit vall och andra halvan en fd. salixodling!! som väl legat som träda runt 5 år.

Syftet med projektet är att skydda Östersjön. Kommunens bidrag är att omhänderta lakvatten från Dragmossens deponi med dammar, bevattning av torvmosse och salixodling. Åtgärderna innebär att bäcken som står i förbindelse med Östersjön skyddas. Salixodling. Salixodling. Foto: Jitka.

Bild-id: #10913927.
Aktiekurser skistar

• Egen salixodling  av J Gunnarsson · 2016 — Att undersöka om och hur växtförhållanden i jorden förbättras av. Salixodling, alltså om grödor växer bättre i jord där Salix odlats först, är både intressant och har  av J Gunnarsson · 2016 — Salixodling - mer än bara biomassa? Gunnarsson, Joel LU (2016) MVEK02 20161. Studies in Environmental Science.

Licenser: Kommersiell licens Liknande bilder. Salixodling; Salixrad  25 maj 2020 Ökningen av markkolet i en salixodling uppges i utredningen till 450 kg kol per hektar och år. Jag vet inte hur länge den effekten kan pågå. Lönsam salixodling Tre goda exempel Innehåll Salix och lönsamhet 3 Tre exempel på lönsam salixodling 4 Nynäs Gård 6 Åby Västergård 10 Puckgården  Photo by Kryger in Linköping, Sweden.
Microsoft excel gratis


Idag är salixodling inte speciellt vanligt i dessa delar av landet. Men dagens uppmärksamhet på förnyelsebara energikällor gör att denna produktion kan öka i 

Hasselgren, K., 2008. Omsättning av metaller i Salixodling gödslad med slamkompost. Kommunens bidrag är att omhänderta lakvatten från Dragmossens deponi med dammar, bevattning av torvmosse och salixodling. Åtgärderna innebär att  Verksamhet & ändamål.


Poddradio p4 dokumentär

24 apr 2009 Publicerad i Biodiverse 1 2008 Odlingar av Salix för energiändamål lär bli allt vanligare framöver. Många känner sig bekymrade över att dessa 

Denna typ av snabbväxande. Salix består av hybrider av vide och pil. (släktet Salix) och är ett resultat av kors-. om du vill få boken Salixodling av av författaren Birger Danfors gratis kan du få pdf-versionen av boken %titel% från en av våra partnerservrar. Klicka bara på  Kanonväder för markkartering nu! Helt ren maskin och någorlunda ren jordgubbe Tjälen har ännu.

GÖDSLING AV SALIXODLING FÖR ENERGIPRODUKTION. – Studier av kretslopprojektet i 3.2.3 Historia bakom avloppsvattenspridning på Salixodling.

Salixodling. Foto: Jitka.

Den förändrade förordningen (förordning (1997:75) om anläggningsstöd vid plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa) ska göra det lättare att ansökninga om stöd. Genombrott för salixodling sid. 4 Går det att plöja ner koldioxid? sid.