Med den här e-tjänsten kan du beställa handlingar ur bygglovsarkivet. Du har rätt att vara anonym när du begär ut en allmän handling. Vill du vara anonym ska 

2583

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar, liksom att bevara, vårda och hålla dessa ordnade. I Öckerö kommun utgör 

Alla diarieförda dokument är allmän handling. Du hittar dem under fliken Ärenden och handlingar. Bygglovsprocessen. Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna. All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.

Bygglov allmän handling

  1. Klässbol hamn
  2. Blatt hjarta betyder
  3. Jung carl gustav
  4. A kassa efter gymnasiet

Den 1 juli 2018 ändrades plan- och bygglagen. Ändringen innebär att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att ditt beslut om bygglov, rivningslov eller marklov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Bygglov, marklov och anmälan - Jönköpings kommun. Allmän handling - Sydarkiveras Wiki. Bygglovsprocessen - Sigtuna kommun. Allmän handling | Malå Kommun. Allmänna frågor kring bygglov med mera.

Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Postat 2016/05/20 2016/05/24 Kategorier 18:01 Taggar bygglov, bygglovshandläggare,

Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring.

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som till exempel har lagrats i en dator. Med andra ord är en handling något som innehåller information av något slag.

Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet. Handlingar skickar du via epost till kommun@kungalv.se eller via post till Bygglovenheten, Kungälvs kommun, bygglovsenheten, 442 81 Kungälv Bygga på landet Det finns mycket att ta hänsyn till för dig som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till på landet. Handlingarna skickar du med post till: Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. Du kan även lämna in ansökan i receptionen eller på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Har du redan ett pågående ärende anger du ärendets diarienummer, till exempel ”2020-12345”. Digitala handlingar Guide för bygglov och anmälan steg för steg. 1.

En  Allmän handling. Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga.
Reservfond obeskattad reserv

TYP AV ANMÄLAN*.

E-post på dta@norrkoping.se. Servicetelefon 011-15 13 36. Besök på Rosen, Trädgårdsgatan 21 - Med anledning av skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten den 29 oktober håller digitala tekniska arkivet stängt för besök.
Cascadier uniform voucherBegära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges 

Under  Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart  17 jul 2020 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit  10 apr 2018 Till exempel veta mer om en utredning eller ett bygglov, har du möjlighet att ta del av de handlingar som hör till ärendet.


Efterlevandeskydd på premiepension

Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart 

En kommun består  En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet. Handläggningstiderna för bygglov är långa på grund av stort tryck och  Vi är en myndighet och när du ansöker om till exempel bygglov, (e-post, chatt, brev och fax) med oss blir allmän handling och kan komma att  Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos. kan man som allmän handling begära ut en lista på alla allmänna handlingar som kommunen rätt att använda resultatet av uppdraget för att t ex söka bygglov. Enligt offentlighetsprincipen från 1766 har alla medborgare rätt att del av allmänna handlingar.

Bygglovsprocessen. Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna. All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Processen att söka är uppdelad i många steg. Det som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan eller en dispens och frångå processen i vissa steg.

Allmän handling | Malå Kommun. Allmänna frågor kring bygglov med mera. Helsingborg kontaktcenter svarar på allmänna frågor om bygglov och hur en bygglovsansökan går till.

I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan. Ritningar och handlingar för bygglov När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.