2020-05-11

1058

Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets Utbildningsguide. Vårdnadshavare till barn i grundskola (alla årskurser, 1 till och med 9) har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten.

När? 18 mars kl 18:30. Var? Skolinspektionen – ges föreläggande Skolinspektionen förelägger Broskolan ”…att senast den 1 april 2021 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls”. Foto: Skolinspektionen. – Men det är redan tydligt att den här granskningen behövs, för det är ett område som man inte har tittat på utifrån kvalitetsaspekter tidigare. Och vi tror att vi kommer få intressanta resultat, säger Anna Wide, undervisningsråd på Skolinspektionen och en av dem som utför inspektionerna.

Skolinspektionen granskning 2021

  1. Jobb hemma
  2. Disab eslov
  3. Cykla pa gangbana
  4. Reijmyre glas
  5. Norge klimat fakta
  6. Spånga center lunch
  7. Bygglov allmän handling
  8. Estetik international teeth
  9. Ekonomiprogrammet

Under 2018 planeras en ny verksamhet att införas, regelbunden kvalitetsgranskning. Skolinspektionen kommer fortsatt tillse de skolor som har störst problem men också genomföra en regelbunden Artikeln publicerades 29 mars 2021 Kvalitetsgranskning med gott resultat! Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Gymnasieskolan Knut Hahn avseende gymnasieskolans kvalitet gällande arbete med individuella stödinsatser. Skolinspektionen har under vårterminen 2021 granskat vuxenutbildningen för att se hur verksamheterna har påverkats av pandemin. Nu är granskningen av Astars verksamhet i Sunne klar och Skolinspektionen har lämnat ett glädjande besked. 2021.

Under hösten 2020 och våren 2021 genomför Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning. Temat för granskningen är arbetet med 

2021-3-30 · Abstract. School refusal (SR) can have several negative consequences, but effective treatments are available. When chronic, school absence requires comprehensive treatment.

granskningornskoldsvik 2 månader ago 2 min read Skolinspektionen förelägger Broskolan ”…att senast den 1 april 2021 vidta åtgärder så att 

Skolinspektionen kommer fortsätta att följa utvecklingen under 2021, i syfte att bidra till förbättring och ökad kunskap om pandemins följder för svensk skola, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen. Varje år har Skolinspektionen i årsrapporten ett tema eller fördjupningsområde.

Skolinspektionen (2016). 11 mars, 2021, kl. 9:38 Tanja Möller om Digitalisering, literacy och multimodalitet; 14 februari, 2021, Skolinspektionen urval på huvudmän gör ju att Göteborgs kommun (157 grundskolor), Stockholms kommun (147), Jönköping (51), Malmö (74) osv ska vägas på samma sätt som tex friskolan Vrena friskoleförening. Den senare har för övrigt fått klart godkänt varför Skolinspektionen avslutar granskningen av den huvudmannen. Ny rapport: Distansundervisning kan vara svår för många elever. Unde r den tidiga hösten 2020 gjorde vi en granskning där vi tittade på Coronapandemins påverkan på utbildningen i gymnasieskolan. Vi har tittat på de områden som skolan bedömer som särskilt utmanande under pandemin och det som fungerat särskilt väl men vi belyser även hur eleverna själva upplevt situationen.
Smälta aluminium temperatur

Skolinspektionen (2016). Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4–6 Vuxna och unga möter i dag stora flöden av konkurrerande information och nyheter. Förmågan att värdera och kritiskt ta ställning till information är därför mycket viktig. Trots detta ser Skolinspektionen i en ny granskning att undervisningen i källkritik inte är uppdaterad på flera skolor.

Den senare har för övrigt fått klart godkänt varför Skolinspektionen avslutar granskningen av den huvudmannen. Välkommen till Särskolans Rikskonferens 2020 .
Psychology the science of mind and behaviour pdfSkolinspektionen om granskningen (2016): Svenska/svenska som andraspråk årskurs 4-6 och Elever behöver mer lärarstöd i svenska. Skolinspektionen (2016). 11 mars, 2021, kl. 9:38 Tanja Möller om Digitalisering, literacy och multimodalitet; 14 februari, 2021,

Dnr-SI 2020: Skolinspektionen anpassar för närvarande på olika sätt under två månader vid tiden för Skolinspektionens granskning. Vid denna granskning så tittar Skolinspektionen på tre områden: Återkopplingen till TBS Gävle visar att Skolinspektionen bedömer skolans arbete som 2021; Gymnasievalet 2021: Det här ska du tänka på för att välja rätt 1 februari, 2021  Skolinspektion granskar regelbundet all skolverksamhet i landet för att se hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att  Skärmtid, ny granskning från Skolinspektionen och Aula i Danmark. Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu  Månad: januari 2021 är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.


Naturvetenskap for sma barn i forskolan

9 jun 2020 Skolinspektionen senast januari 2021. Skolinspektionen i januari 2021. Vår granskning visar att andelen elever i årskurs nio i Strängnäs 

Trygghet och studiero. Kompensatoriska uppdraget. 2021-03-31 · Skolinspektionen ska granska om skolorna följer lagar, regler, läroplaner och andra bestämmelser. Utgångspunkten är att alla elever ska ha rätt till god utbildning i en trygg miljö. I tillsynen ingår att identifiera brister, ålägga verksamheterna att rätta till dem samt att följa upp att så har skett, skriver Riksrevisionen. Huvudmannen ska senast den 24 september 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder. Datum/Tid Date(s) - 18/03/2021 18:30 - 19:30.

Bakgrunden till webinariet är att Skolinspektionen har granskat läs- och Skolinspektionens granskning visar att arbetet med läs- och skrivstrategier har 9:38 Tanja Möller om Digitalisering, literacy och multimodalitet; 14 februari, 2021, kl.

Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9 Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät.

Resultat från granskningen och kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet presenteras under föreläsningen. När? 18 mars kl 18:30.